Nauka i produkty w opracowaniu

Science and Pipeline

Nauka to my

BRP opracowuje nowatorskie metody leczenia dermatologicznego w oparciu o solidne podstawy naukowe. Wykorzystując opatentowane i dowiedzione naukowo odkrycia, koncentrujemy się na niszowych obszarach medycznych, w których potrzeby ogromnej populacji pacjentów pozostają niezaspokojone.

BRP-011

Latanoprost jest lekiem od lat stosowanym w leczeniu jaskry, ale stymuluje on też wzrost włosów. Odkrycia tego dokonano przypadkowo, obserwując hipertrichozę rzęs u pacjentów stosujących krople do oczu z latanoprostem. Jednak stosowanie tego związku do leczenia łysienia budzi obawy: ze względu na bardzo dobrą przenikalność latanoprostu przez skórę do krążenia ogólnego istnieje ryzyko wystąpienia systemowych objawów niepożądanych.

Alternatywnym rozwiązaniem jest aktywny metabolit latanoprostu - kwas latanoprostowy. Jako związek o bardzo niskiej biodostępności był on przez wiele lat pomijany w badaniach preparatów do stosowania zewnętrznego. Odkrycie BRP ujawniło wysoką skuteczność kwasu latanoprostowego w pobudzaniu wzrostu włosów, a wyniki badań przeprowadzonych z udziałem osób z rozpoznanym łysieniem androgenowym były podstawą do udzielenia patentu. Liczba pacjentów w obszarze objętym ochroną patentową przekracza 200 milionów. Jest to atrakcyjny rynek, na którym BRP-011 ma szansę odnieść sukces komercyjny, co potwierdzają niezależne analizy.

BRP-007

BRP-007 (cefazolina), oprócz działania przeciwbakteryjnego, ma również silne właściwości przeciwzapalne. Dzięki odkryciom BRP wiadomo, że związek ten jest inhibitorem receptorów cytokin prozapalnych (grupa common γ chain) i ma duży potencjał terapeutyczny. W badaniu z udziałem chorych z łuszczycą zastosowanie BRP-007 doprowadziło do znaczącej poprawy ich stanu klinicznego.

Wynalazek BRP jest chroniony patentowo w Stanach Zjednoczonych, w Europie i w Australii. Łuszczyca jest poważnym problemem społecznym, dotyka nawet 3% populacji. Przeprowadzony przez IQVIA raport potwierdza, że w obszarze objętym ochroną patentową jest co najmniej 10 mln osób dotkniętych chorobą. Niezależne analizy potwierdzają, że nowatorski mechanizm działania BRP-007, odmienny od istniejących leków stosowanych miejscowo u chorych z łuszczycą, daje mu szansę na osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej.

Wykres

BRP-011 i BRP-007 znajdują się na tym samym etapie procesu rozwoju leku.

Obszary badawcze
Łysienie androgenowe

Łysienie androgenowe jest zaburzeniem polegającym na postępującym zmniejszaniu się mieszków włosowych, co prowadzi do przerzedzenia i utraty włosów. Choroba ma podłoże genetyczne, nasila się z wiekiem i występuje często: dotyczy nawet 70% mężczyzn 40% kobiet. W leczeniu łysienia androgenowego stosowane są obecnie tylko dwa leki. Mimo ich niewystarczającej skuteczności i niekorzystnego profilu działań niepożądanych, od ponad 20 lat nie zarejestrowano w tym wskazaniu żadnej nowej substancji, co potwierdza raport IQVIA. Odkrycie kluczowej roli prostaglandyn w regulacji wzrostu i wypadania włosów umożliwia zmianę strategii terapeutycznych. BRP-011 (kwas latanoprostowy) jest aktywnym metabolitem latanoprostu i znacznie silniejszym agonistą receptora prostaglandynowego FP niż latanoprost. Jako związek stymulujący zależny od prostaglandyn wzrost włosów stosowany w monoterapii lub w połączeniu z istniejącymi lekami, BRP-011 może przynieść przełom w leczeniu łysienia androgenowego u kobiet i mężczyzn. To stanowisko potwierdzają dane zawarte w raporcie IQVIA.

Łysienie plackowate

Łysienie plackowate to choroba zapalna o podłożu autoimmunizacyjnym prowadząca do przemijających lub trwałych ognisk łysienia o różnej wielkości i kształcie. W jej przebiegu dochodzi od zahamowania rozwoju mieszków włosowych i do utraty włosów. Zaburzenie może wystąpić w każdym wieku, ale często rozpoznawane jest u dzieci i osób młodych. Jednoznaczna przyczyna łysienia plackowatego nie jest dotychczas poznana, ale podkreśla się wpływ predyspozycji genetycznych i czynników środowiskowych na rozwój choroby. Obecnie nie ma leku dającego gwarancję trwałego wyleczenia, ale kortykosteroidy podawane w iniekcjach i miejscowo oraz immunoterapia mogą w niektórych przypadkach doprowadzić do odrostu włosów.

Łuszczyca plackowata

Łuszczyca jest jedną z najpowszechniej występujących chorób zapalnych skóry. Do najbardziej charakterystycznych objawów należą tzw. blaszki łuszczycowe czyli pokryte łuską, swędzące, często bolesne i krwawiące zmiany skórne. Etiopatogeneza łuszczycy jest złożona i nie do końca poznana. Znaczący postęp w jej leczeniu związany był z wprowadzeniem do terapii leków biologicznych, natomiast nadal istnieje potrzeba opracowania nowych leków do stosowania miejscowego.

U podstaw procesu rozwoju BRP-007 leży odkrycie nieznanych wcześniej właściwości cefazoliny jako inhibitora cytokin prozapalnych. Poprzez blokowanie ważnych mediatorów procesu zapalnego, cefazolina blokuje kaskadę procesów prowadzących do rozwoju łuszczycy. Ze względu na swój unikalny i nowatorski mechanizmu działania, BRP-007 ma szansę stać się bezpiecznym i skutecznym lekiem stosowanym w monoterapii oraz w terapii skojarzonej łuszczycy i atopowego zapalenia skóry

Atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła choroba zapalna skóry, która pojawia się zwykle we wczesnym dzieciństwie i może utrzymywać się przez całe życie. Głównymi jej objawami są suchość skóry i złuszczanie naskórka oraz rumieniowe, swędzące zmiany zapalne, które mogą być zlokalizowane we wszystkich okolicach ciała. Dokładna przyczyna AZS pozostaje nieznana, ale upatruje się jej w czynnikach genetycznych, środowiskowych i immunologicznych. Na pogorszenie objawów chorobowych wpływają m. in. alergeny, czynniki drażniące, sytuacje stresowe i warunki klimatyczne. Leczenie AZS jest bardzo trudne i nie zawsze pozwala ono na kontrolę choroby. Istotną kliniczną ulgę mogą przynieść pacjentom preparaty nawilżające i natłuszczające, glikokortykosteroidy podawane miejscowo, leki przeciwhistaminowe, a także modyfikacja stylu życia.

Publikacje
BRP-007 (cefazolin)
The anti-inflammatory potential of cefazolin as common gamma chain cytokine inhibitor.
B. Żyżyńska-Granica, B. Trzaskowski, M. Dutkiewicz, O. Zegrocka - Stendel, M. Machcińska, K. Bocian, M. Kowalewska, K. Koziak; Scientific Reports, 2020, 10
BRP-007 (cefazolin)
Pharmacophore guided discovery of small-molecule interleukin 15 inhibitors.
B. Żyżyńska-Granica, B. Trzaskowski, S. Niewieczerzał, S. Filipek, O. Zegrocka - Stendel, M. Dutkiewicz, P. Krzeczyński, M. Kowalewska, K. Koziak; European Journal of Medicinal Chemistry, 2017, 136
BRP-007 (cefazolin)
Can topical cefazolin be an useful treatment for psoriasis?
M. Kołt-Kamińska, K. Koziak, M. Dutkiewicz, O. Zegrocka - Stendel, A. Reich; Forum Dermatologicum, 2020, 6
Skontaktuj się z nami

    *Pole wymagane
    Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.